Finansowanie

Strona główna > Finansowanie

Drzewo decyzyjne

Czy chcesz, by cała rata za korzystanie z maszyny była kosztem uzyskania przychodu zamiast amortyzowania urządzenia we własnym zakresie ?
Czy istotne jest wykazanie tytułu własności od początku prowadzenia amortyzacji?
Czy jesteś zainteresowany możliwie najniższą ratą
kosztem zwiększenia wartości wykupu ?
Czy zależy Ci na nie wykazywaniu zobowiązania leasingowego w bilansie przedsiębiorstwa ?
NAJEM DŁUGOTERMINOWY
Korzyści:
 • dostęp do źródeł finansowania inwestycji, poprzez neutralne ujęcie w aktywach i pasywach bilansu spółki
 • większa płynność poprzez pozytywny wpływ na rachunek przepływów środków pieniężnych
 • pozytywny wpływ na wskaźnik efektywności aktywów – ROA
 • wyeliminowanie ryzyka związanego z koniecznością upłynnienia środka trwałego
 • przewidywalny koszt produkcji, w całym okresie eksploatacji maszyn i urządzeń Caterpillar (stała stopa procentowa, zablokowany koszt utrzymania w ruchu – obsługa serwisowa i naprawy)
 • redukcja kosztów operacyjnych związanych z środkami produkcji
 • finansowanie w walucie EUR
 • cala rata najmu jest kosztem uzyskania przychodu
 • podatek VAT jest naliczany do każdej raty najmu (usługa)
LEASING FINANSOWY
Korzyści:
 • możliwość wcześniejszej spłaty w dowolnym czasie trwania umowy
 • przedmiot leasingu wykazany jest jako składnik majątku Korzystającego
 • odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający
 • częśc odsetkowa raty oraz amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodu
 • automatyczne przeniesienie tytułu własności wraz z zapłatą ostatniej raty leasingowej
 • możliwość ujecia w jednej racie kosztów ubezpieczenia oraz opieki serwisowej
 • podatek VAT od wszystkich rat leasingowych płatny jest na początku umowy i rozliczany w całości
POŻYCZKA
Korzyści:
 • możliwość wcześniejszej spłaty w dowolnym czasie trwania umowy
 • posiadanie tytułu własności
 • możliwość amortyzacji we własnym zakresie
 • część odsetkowa raty oraz amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodów
 • produkt dostosowany do wymogów umów o przyznanie pomocy ze środków unijnych
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
LEASING OPERACYJNY z minimalnym wykupem

Niska wartość końcowa wykupu (najczęściej w minimalnej wartości) umożliwia po zakończeniu umowy łatwiejsze nabycie przedmiotu leasingu dzięki spłacie dużej części kapitału już od początku trwania umowy. Umowa taka może funkcjonować w połączeniu z umową serwisową mającą na celu utrzymywanie maszyny w pełnosprawnym stanie technicznym.

Korzyści:
 • łatwe budżetowanie i prognozowanie kosztów korzystania z maszyny
 • cala rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu
 • opłata wstępna jest kosztem uzyskania przychodu dla firm prowadzących uproszczoną księgowość
 • możliwość nabycia przedmiotu za określoną w umowie wartość
 • możliwość ujecia w jednej racie kosztów ubezpieczenia oraz opieki serwisowej
 • podatek VAT jest naliczany do każdej raty leasingowej
LEASING OPERACYJNY z maksymalnym wykupem

Im wyższa wartość końcowa tym mniejsze raty leasingowe. Umowa leasingu operacyjnego z maksymalnym wykupem funkcjonuje w połączeniu z umową serwisową, mającą na celu utrzymywanie maszyny w pełnosprawnym stanie technicznym. Jest tak konstruowana, by była zbieżna z okresem finansowania samej maszyny oraz dopasowana do z góry okreslonych przez strony limitów mtg.

Korzyści:
 • stosunkowo niska rata ze względu na maksymalną wartość końcową wykupu
 • możliwość przedłużenia trwania umowy na okres do momentu spłaty podwyższonej wartości końcowej
 • jedna rata zawierająca najważniejsze elementy: amortyzację maszyny, serwis oraz ubezpieczenie
 • finansowanie w walucie EUR
 • cala rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu
 • opłata wstępna jest kosztem uzyskania przychodu dla firm prowadzących uproszczoną księgowość
 • możliwość nabycia przedmiotu za określoną w umowie wartość
 • łatwe budżetowanie i prognozowanie kosztów korzystania z maszyny
 • podatek VAT jest naliczany do każdej raty leasingowej
2