Kontakt

Strona główna > Kontakt

Dane teleadresowe

Centrala Warszawa
Bergerat Monnoyeur Sp.z .o.o.
05-092 Łomianki k/Warszawy
ul. Kolejowa 75
tel.: 22 768 71 00,
fax: 22 768 71 12

e-mail: b-m@b-m.pl

www.b-m.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.St.Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000021439
Regon: 012022794
NIP: 778-00-22-310
Kapitał Zakładowy: 9 922 750 zł

TeamViewer umożliwia zdalną pomoc! Pomoc zdalna
1 2 4 3
Imię
Nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Email
Kod pocztowy
Miejscowość

Treść zapytania
2