O firmie


1. Etap pierwszy – wysłanie aplikacji

Pierwszym krokiem do zatrudnienia w naszej firmie jest wysłanie aplikacji na adres: rekrutacja@b-m.pl  bądź też drogą pocztową na adres: Dział Personalny Bergerat Monnoyeur Sp. z o. o.  Ul. Kolejowa 75; 05-092 Łomianki

Bardzo ważne jest dla nas, aby w tej wiadomości wskazać nazwę stanowiska oraz miejsce pracy. Z wybranymi osobami spełniającymi nasze wymagania,  kontaktujemy się telefonicznie i zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną.

2. Etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna

Drugi etap rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna z pracownikiem działu personalnego, kierownikiem serwisu lub innym pracownikiem firmy, odpowiedzialnym za proces rekrutacji w danej jednostce organizacyjnej.

Celem tych rozmów jest dla nas poznanie kandydata, zdobycie informacji na temat wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz motywacji do podjęcia pracy w naszej firmie. Sprawdzamy również znajomość języka angielskiego i lub francuskiego jeśli jest to jedno z wymagań.

W przypadku niektórych stanowisk etap ten jest uzupełniany przez dodatkowe spotkanie z psychologiem połączone z rozwiązywaniem testów.

W przypadku mechaników, drugi etap to rozmowa z kierownikiem serwisu, który ocenia umiejętności kandydatów pod kątem serwisu maszyn CATERPILLAR. Jeśli ta ocena wypadnie pozytywnie, proponujemy pracę na stanowisku mechanika warsztatowego lub polowego – jest to zatem ostatni etap rekrutacji na to stanowisko. 

3. Etap trzeci – rozmowa z dyrektorem regionu lub działu

W przypadku pozostałych stanowisk, na trzecim, ostatnim etapie z wybranymi kandydatami spotykają się dyrektorzy regionów bądź też dyrektorzy konkretnych działów.

Celem tego spotkania jest szczegółowa ocena kandydata pod kątem kompetencji i umiejętności wymaganych na konkretnym stanowisku. Często na tym etapie obecni są też potencjalni współpracownicy kandydata.

Po takim spotkaniu podejmujemy decyzję co do dalszej współpracy. Jeśli jest ona pozytywna – proponujemy zatrudnienie na 3 miesięczny okres próbny w ramach umowy o pracę.

Jeśli decyzja jest negatywna, kontaktujemy się z kandydatami by poinformować o zakończeniu rekrutacji i podziękować za udział w niej.

2