FINANSOWANIE

Misja firma

"Pomagać dealerom i klientom Caterpillar w osiągnięciu sukcesu poprzez oferowanie profesjonalnych usług finansowych."

Wypełniając naszą misję patrzymy na finanse od innej strony – z perspektywy naszych klientów. Zrozumienie ich codziennego trudu, wyzwań które napotykają na swojej drodze i praw rządzących branżą, której są częścią, pozwala nam tworzyć programy finansowe dopasowane do aktualnej sytuacji ich przedsiębiorstw. Rozumiemy, iż nasza przyszłość oparta jest w głównej mierze na przyszłości naszych klientów.

Klient jest ekspertem w swojej branży, Dealer jest ekspertem w zakresie maszyn i urządzeń, CAT Financial z kolei jest ekspertem w dziedzinie finansów - to co nas łączy to znajomość marki i produktów Caterpillar. Będąc częścią rodziny Caterpillar, znamy jej produkty lepiej niż jakakolwiek inna instytucja finansowa i dzięki temu możemy zaoferować klientom optymalne rozwiązania finansowe.

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

z główną siedzibą w Nashville w Stanach Zjednoczonych jest finansowym ramieniem Caterpillar Inc. - największego na świecie producenta sprzętu budowlanego i wydobywczego, wózków widłowych oraz silników i turbin przemysłowych.

Początkowo, celem utworzonego w 1981 roku w Peori, Illinois, przedsiębiorstwa było finansowanie zakupu wózków widłowych Caterpillar. W ciągu pięciu lat istnienia CAT Financial rozszerzyło zakres swojej działalności na pozostałe produkty oferowane przez koncern. Dziś, po 33 latach funkcjonowania, CAT Financial służy klientom w ponad 80 krajach na całym świecie. Pracownicy zatrudnieni w biurach handlowych obu Ameryk, w Australii, Europie, Afryce i Azji oferują klientom produkty finansowe dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Celem działania CAT Financial jest oferowanie klientom na całym świecie szerokiego wachlarza usług finansowych dla całej linii produkcyjnej maszyn i urządzeń Caterpillar oraz produktów wyposażonych w komponenty firmy Caterpillar.

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP.Z O.O.

powstała w 1997 roku, w celu zapewnienia finansowego wsparcia wszystkim Klientom zainteresowanym zakupem sprzętu Caterpillar na terenie Polski. CAT Financial Poland jest w 100% własnością Caterpillar Financial Services Corporation z siedzibą w Nashville w USA.

Biuro CAT Financial w Polsce znajduje się w Warszawie. Zarządzamy portfelem 2 000 umów o łącznej wartości przekraczającej trzysta milionów złotych. Przedsiębiorstwo posiada także oddziały w Katowicach, Wrocławiu, Czeladzi, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku i Czosnowie.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TRANSPORTOWE OLTRANS

Działa nieprzerwanie od 1990 roku.
Od początku specjalizuje się w wykonywaniu prac ziemnych, drogowych, budowlanych, rozbiórkowych, a także świadczeniu usług transportowo-sprzętowych na terenie całego kraju.
Zajmuje się także dostawą szerokiej gamy klas betonów i różnych frakcji kruszyw oraz produkcją kostki brukowej.


GRUPA TREE

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wyspecjalizowała się w wykonywaniu kompleksowych robót rozbiórkowych oraz prac ziemnych.
Swoją przygodę w branży budowlanej grupa rozpoczęła od drobnych robót ziemnych, które prowadzone były na terenie województwa mazowieckiego.
Obecnie oferta firmy obejmuje: wyburzenia, rozbiórki budynków, kruszenie gruzu, kruszenie gruzu betonowego, ceglanego, skał, kruszenie betonu, węgla, asfaltu i kruszenie tłucznia kolejowego.
Grupa świadczy również dodatkowe usługi: sortowanie materiałów porozbiórkowych, dystrybucja kruszyw, wynajem maszyn budowlanych oraz usługi transportowe.

Drzewo decyzyjne

czy chcesz, by cała rata za korzystanie z maszyny była kosztem uzyskania przychodu zamiast amortyzowania urządzenia we własnym zakresie?

czy jesteś zainteresowany możliwie najniższą ratą kosztem zwiększenia wartości wykupu ?

Czy zależy Ci na nie wykazywaniu zobowiązania leasingowego w bilansie przedsiębiorstwa ?

NAJEM DŁUGOTERMINOWY

Korzyści:

 • dostęp do źródeł finansowania inwestycji, poprzez neutralne ujęcie w aktywach i pasywach bilansu spółki
 • większa płynność poprzez pozytywny wpływ na rachunek przepływów środków pieniężnych
 • pozytywny wpływ na wskaźnik efektywności aktywów – ROA
 • wyeliminowanie ryzyka związanego z koniecznością upłynnienia środka trwałego
 • przewidywalny koszt produkcji, w całym okresie eksploatacji maszyn i urządzeń Caterpillar (stała stopa procentowa, zablokowany koszt utrzymania w ruchu – obsługa serwisowa i naprawy)
 • redukcja kosztów operacyjnych związanych z środkami produkcji
 • finansowanie w walucie EUR
 • cala rata najmu jest kosztem uzyskania przychodu
 • podatek VAT jest naliczany do każdej raty najmu (usługa)

LEASING OPERACYJNY z maksymalnym wykupem

Im wyższa wartość końcowa tym mniejsze raty leasingowe. Umowa leasingu operacyjnego z maksymalnym wykupem funkcjonuje w połączeniu z umową serwisową, mającą na celu utrzymywanie maszyny w pełnosprawnym stanie technicznym. Jest tak konstruowana, by była zbieżna z okresem finansowania samej maszyny oraz dopasowana do z góry okreslonych przez strony limitów mtg.

Korzyści:

 • stosunkowo niska rata ze względu na maksymalną wartość końcową wykupu
 • możliwość przedłużenia trwania umowy na okres do momentu spłaty podwyższonej wartości końcowej
 • jedna rata zawierająca najważniejsze elementy: amortyzację maszyny, serwis oraz ubezpieczenie
 • finansowanie w walucie EUR
 • cala rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu
 • opłata wstępna jest kosztem uzyskania przychodu dla firm prowadzących uproszczoną księgowość
 • możliwość nabycia przedmiotu za określoną w umowie wartość
 • łatwe budżetowanie i prognozowanie kosztów korzystania z maszyny
 • podatek VAT jest naliczany do każdej raty leasingowej

LEASING OPERACYJNY z minimalnym wykupem

Niska wartość końcowa wykupu (najczęściej w minimalnej wartości) umożliwia po zakończeniu umowy łatwiejsze nabycie przedmiotu leasingu dzięki spłacie dużej części kapitału już od początku trwania umowy. Umowa taka może funkcjonować w połączeniu z umową serwisową mającą na celu utrzymywanie maszyny w pełnosprawnym stanie technicznym.

leasing operacyjny z minimalnym wykupem

 • łatwe budżetowanie i prognozowanie kosztów korzystania z maszyny
 • cala rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu
 • opłata wstępna jest kosztem uzyskania przychodu dla firm prowadzących uproszczoną księgowość
 • możliwość nabycia przedmiotu za określoną w umowie wartość
 • możliwość ujęcia w jednej racie kosztów ubezpieczenia oraz opieki serwisowej
 • podatek VAT jest naliczany do każdej raty leasingowej

Czy istotne jest wykazanie tytułu własności od początku prowadzenia amortyzacji?

POŻYCZKA

Korzyści

 • Możliwość wcześniejszej spłaty w dowolnym czasie trwania umowy
 • Posiadanie tytułu własności
 • Możliwość amortyzacji we własnym zakresie
 • Część odsetkowa raty oraz amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodów
 • Produkt dostosowany do wymogów umów o przyznanie pomocy ze środków unijnych
 • Brak prowizji za udzielenie pożyczki

LEASING FINANSOWY

Korzyści:

 • możliwość wcześniejszej spłaty w dowolnym czasie trwania umowy
 • przedmiot leasingu wykazany jest jako składnik majątku Korzystającego
 • odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający
 • częśc odsetkowa raty oraz amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodu
 • automatyczne przeniesienie tytułu własności wraz z zapłatą ostatniej raty leasingowej
 • możliwość ujecia w jednej racie kosztów ubezpieczenia oraz opieki serwisowej
 • podatek VAT od wszystkich rat leasingowych płatny jest na początku umowy i rozliczany w całości

OFERTA

 • Finansowanie w walutach: PLN, EUR
  przy wyborze waluty finansowania warto przeanalizować dane historyczne
 • Okres finansowania: od 12 do 60 miesięcy
 • Opłata wstępna od 0%
 • Opłaty: równe, sezonowe, degresywne
  w 3 dowolnych miesiącach w roku raty leasingu mogą być obniżone do wysokości
 • Atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy płatny w ratach miesięcznych oprócz standardowego ubezpieczenia majątkowego„All Risks” oferujemy unikalne rozszerzenie polisy o:
  1) ubezpieczenie od Awarii Elektrycznej i Mechanicznej (wady odlewnicze lub materiałowe,błędy konstrukcyjne, błędy w obsłudze)
  2) ubezpieczenie wynajmu maszyny zastępczej w przypadku wystąpienia szkody
 • Stała lub zmienna stopa procentowa
  oferujemy finansowanie w oparciu o stałą stopę, która gwarantuje niezmienność rat do końca okresu umowy niezależnie od zmian stóp procentowych lub zmienną stopę opartą
 • Finansowanie pakietów serwisowych i rozszerzonej gwarancji
  w racie leasingu mogą być zawarte koszty obsługi serwisowej i wydłużonej gwarancji w wariantach najbardziej dogodnych dla klienta
 • Finansowanie osprzętów i wyposażenia dodatkowego
 • Finansowanie napraw i odbudów certyfikowanych
 • Decyzja kredytowa do 24 godzin

LEASING FINANSOWY

Leasing finansowy zapewnia pełną swobodę korzystania z maszyny budowlanej i jest doskonałym narzędziem finansowania inwestycji, zarówno dla dużych spółek giełdowych, jak również małych przedsiębiorstw prywatnych.

W leasingu finansowym przedmiot leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Rata leasingowa składa się z części odsetkowej oraz kapitałowej. Część odsetkowa oraz amortyzacja stanowią koszt uzyskania przychodu z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym.

Caterpillar Financial Services zachowuje prawo własności do maszyny przez cały okres trwania umowy leasingu. Własność przechodzi na Korzystającego z chwilą zapłaty wartości końcowej. Podatek VAT (23%) od wartości maszyny i odsetek wpłacany jest przez Korzystającego na początku umowy.


LEASING OPERACYJNY

Leasing operacyjny polega na oddaniu maszyny budowlanej do odpłatnego użytkowania. Przedsiębiorca może ustalać czas trwania umowy, wpływając w ten sposób na wysokość rat leasingowych i pomniejszając wysokość podstawy opodatkowania dochodu. Minimalny okres finansowania wynosi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, czyli dla maszyn budowlanych są to - 24 miesiące. Wyjątek stanową maszyny drogowe dla których minimalny okres finansowania wynosi 27 miesięcy.

Wszystkie opłaty ponoszone przez Korzystającego w trakcie trwania umowy stanowią koszt uzyskania przychodu z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący. W leasingu operacyjnym podatek VAT pobierany jest sukcesywnie od każdej opłaty leasingowej, a nie w całości z góry, jak to jest w przypadku kredytu bankowego czy leasingu finansowego.

Caterpillar Financial Services zachowuje prawo własności do maszyny przez cały okres trwania umowy leasingu. Po zakończeniu okresu leasingu, Korzystający ma zagwarantowane prawo nabycia maszyny za wartość końcową ustaloną w umowie.


NAJEM DŁUGOTERMINOWY TZW. POZABILANSOWY LEASING OPERACYJNY

Umowa najmu polega na oddaniu Klientowi maszyny do użytkowania w zamian za z góry ustaloną opłatę miesięczną. Po zakończeniu umowy Klient zwraca przedmiot umowy najmu do Caterpillar Financial Services.

Podstawową cechą umowy najmu jest to, że zarówno z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym jak i ustawy o rachunkowości wszystkie opłaty ponoszone przez Najemcę stanowią koszt uzyskania przychodu, a środek trwały ewidencjonowany jest przez Wynajmującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Umowa najmu nie określa warunków przeniesienia prawa własności i dzięki temu jest neutralna dla bilansu Najemcy, co z uwagi na określoną politykę bilansową jest często istotne dla dużych podmiotów gospodarczych, spółek giełdowych.

Forma najmu długoterminowego jest często wykorzystywana przez przedsiębiorstwa, nie zainteresowane nabyciem maszyny na własność lecz wykorzystaniem jej do ściśle określonego zadania lub pracy do ustalonych z góry limitów mtg.

Umowa najmu funkcjonuje w połączeniu z umową serwisową, mającą na celu utrzymywanie maszyny w pełnosprawnym stanie technicznym. Jest tak konstruowana, by była zbieżna z okresem finansowania samej maszyny oraz dopasowana do określonych przez strony limitów mtg.


NAJEM DŁUGOTERMINOWY FLEX

Najem Długoterminowy FLEX to leasing operacyjny, pozabilansowy, ze zmienną opłatą miesięczną zależną od przepracowanych przez urządzenie godzin w danym miesiącu.

Co do zasady, taka umowa zawierana jest na określony okres czasu lub ustaloną ilość motogodzin - w zależności co nastąpi pierwsze. Klient płaci stawkę za przepracowaną godzinę, która zawiera amortyzację, koszty finansowania, serwis, gwarancję i ubezpieczenie urządzenia. Stawka za godzinę ma charakter regresywny tj.koszt jednostkowy zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się ilości przepracowanych godzin. Takie rozwiązanie pozwala na zbilansowanie kosztów korzystania z danego urządzenia z generowanymi przez nie przychodami, przez co stanowi świetne narzędzie optymalizacji rentowności wykorzystania urządzenia w danym okresie.

FLEX różni się od typowej umowy najmu długoterminowego, ponieważ całkowicie eliminuje konieczność modyfikacji umowy np. z uwagi na potrzebę zwiększenia ustalonego wcześniej limitu motogodzin.

Jest to forma finansowania i zarządzania maszyną, atrakcyjna zwłaszcza w górnictwie odkrywkowym, gdzie mamy do czynienia Z ciągłym procesem wydobycia podlegającym zarówno krótko jak i długoterminowej sezonowości.


POŻYCZKA CELOWA

Pożyczka z punktu widzenia uregulowań prawnych, rachunkowych i podatkowych funkcjonuje dokładnie tak samo jak kredyt bankowy. Faktura za maszynę wystawiana jest bezpośrednio na Klienta. Na podstawie umowy pożyczki, Caterpillar Financial wpłaca ustaloną kwotę na konto Dealera a Pożyczkobiorca spłaca ją w określonych ratach kapitałowo-odsetkowych. Zabezpieczeniem jest umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie zawierana do czasu prawomocnego zastawu rejestrowego na maszynie. Z produktu tego najczęściej korzystają przedsiębiorcy ubiegający się o dotacje unijne z uwagi na wymóg posiadania tytułu własności urządzenia.


CZYM JEST E-FAKTURA?

E-faktura jest to faktura w formie elektronicznej (PDF). Zastępuje przesłanie listem faktury w formie papierowej.


DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z E-FAKTURY?

- e-faktura jest zawsze dostarczana na czas - nie występuje ryzyko opóźnienia jej dostarczenia lub zagubienia przez dostawcę usług pocztowych
- zaraz po jej wystawieniu jest dostarczona na wskazany przez klienta adres email
- chronimy środowisko – zmniejszamy ilość zużywanego papieru


CZY POTRZEBUJĘ SPECJALNEGO OPROGRAMOWANIA ABY KORZYSTAĆ Z E-FAKTURY?

Aby korzystać z e-faktury wystarczy posiadać adres e-mail i zainstalować na komputerze bezpłatny program do przeglądania plików PDF (Adobe Acrobat Reader). Nie jest potrzebne posiadanie podpisu elektronicznego.


CZY URUCHOMIENIE USŁUGI I OTRZYMYWANIE E-FAKTURY JEST DODATKOWO PŁATNE?

Nie, usługa e-faktury nie wiąże sie z żadnymi kosztami po stronie odbiorcy.


JAK KSIĘGOWAĆ E-FAKTURY?

Księgowanie e-faktury jest identyczne jak księgowanie faktury papierowej.


CZY E-FAKTURA UPRAWNIA DO ODLICZENIA VAT NALICZONEGO?

Tak. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. e-faktura posiada taka samą moc prawną jak dokument w formie papierowej.


CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY PRZEJŚĆ NA E-FAKTURĘ?

Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o. o. może rozpocząć przesyłanie efaktury jedynie po otrzymaniu zgody od Klienta. Najprostszym sposobem na wyrażenie zgody jest wypełnienie formularza elektronicznego na stronie http://www.e-zgoda.pl/caterpillar . Alternatywnie można wypełnić formularz „Zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej”, który należy przesłać za pomocą listu poleconego na adres Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa. Formularz można pobrać na stronie http://b-m.pl/finansowanie.


CZY MOŻNA ZMIENIĆ ADRES E-MAIL, NA KTÓRY BĘDĄ DOSTARCZANE E-FAKTURY?

Tak, w tym celu należy ponownie wypełnić formularz elektroniczny na stronie http://www.e-zgoda.pl/caterpillar podając aktualny adres e-mail. Alternatywnie można wypełnić formularz „Zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej”, który należy przesłać za pomocą listu poleconego na adres Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa. Formularz można pobrać na stronie http://b-m.pl/finansowanie


JAK MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z USŁUGI E-FAKTURY.

Aby zrezygnować z usługi e-faktura należy przesłać stosowną dyspozycję listem poleconym na adres Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa. W miesiącu następnym po miesiącu otrzymania przedmiotowej dyspozycji Caterpillar Financial Services Sp. z o.o. rozpocznie wysyłanie faktur papierowych.


CZY E-FAKTURA JEST BEZPIECZNA?

Każda e-faktura jest opatrzona podpisem elektronicznym, a jej autentyczność można zweryfikować za pomocą aplikacji weryfikującej dostępnej na stronie http://www.itbcg.pl/e-biznes/e-dokument/weryfikacjapodpisu/.

DANE TELEADRESOWE

CENTRALA W WARSZAWIE

Ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
Tel: (22) 44 88 777
Fax; (22) 44 88 700
E-mail: 


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Tel: (22) 44 88 716


DZIAŁ UBEZPIECZEŃ

Tel: (22) 44 88 716


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Tel: (22) 44 88 709


DZIAŁ NALEŻNOŚCI

Tel: (22) 44 88 702


DZIAŁ RESTRUKTURYZACJI I MODYFIKACJI UMÓW

Tel: (22) 44 88 706
E-mail: 

Formularz kontaktowy

Lista plików do pobrania

TABELA PROWIZJI I OPŁAT 25.05.2016
pobierz
WYCIĄG ALLIANZ
pobierz
POLITYKA PRYWATNOŚCI CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND
pobierz
PRIVACY POLICY CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z O.O
pobierz

Dane Teleadresowe

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

05-092 Łomianki

Izabelin - Dziekanówek, ul. Modlińska 11

 

tel.: 22 768 71 00,

fax: 22 768 71 12

e-mail:  b-m@b-m.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera
Administratorem danych osobowych jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki ("Administrator"). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę ma Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać lub ją zmienić, kierując informację o jej wyceofaniu lub zmianie na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl.
Wycofanie lub zmiana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub zmianą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. w celu otrzymywania na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności newslettera, informacji handlowych i przeprowadzania ankiet satysfakcji Klientów.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  WIĘCEJMNIEJ
Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz - wprzypadku dobrowolnie udzielonej zgody - w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z Grupy Monnoyeur i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze rozwiązań IT, archwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
Administrator zamierza przekazać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie mieści się siedziba Caterpillar. Przekazanie nastepuje w związku z art. 46 ust. 2 lit c) RODO. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.