PODWOZIA

PODWOZIA

PODWOZIA MARKI CAT - TYLKO DOBRE WYBORYWIĘCEJ NIŻ DOBRY WYBÓR...
NAJLEPSZY WYBÓR.

Każdy klient, każde zadanie, każda maszyna – każdy z Twoich wyborów ma wiele skutków. Twój sukces zależy od rozpatrywania możliwości i wybierania takich, które pozwalają na osiągnięcie najwyższej produktywności, wytrzymałości i najlepszego stosunku jakości do ceny w danym projekcie.

Oferujemy więcej wariantów podwozi przeznaczonych dla maszyn marki Cat® niż którykolwiek inny producent dlatego, że wiemy iż im lepiej dobierzesz sprzęt do zadania, tym wydajniejsza i skuteczniejsza będzie wykonywana przez Ciebie praca. A to przyczynia się do lepszego wyniku finansowego.

Każde podwozie marki Cat zostało zaprojektowane przez inżynierów z firmy Caterpillar i zbudowane zgodnie z wymagającymi specyfikacjami przygotowanymi na podstawie faktycznych doświadczeń naszych klientów. Zatem gdy decydujesz się na podwozie marki Cat, wiesz, że nie jest to tylko dobry wybór – to najlepszy wybór

 WYBÓR PODWOZIA MA ZNACZENIE

Jednym z najważniejszych czynników umożliwiających uzyskanie najniższych kosztów posiadania i eksploatacji oraz zmaksymalizowania czasu funkcjonowania sprzętu jest właściwe dopasowanie podwozia do konkretnego modelu maszyny i charakterystyki wykonywanej pracy.

Bergerat Monnoyeur Sp. z o. o dysponuje wiedzą o podwoziach oraz zestawem narzędzi, które zapewnią Ci wybór rozwiązania najlepszego dla Twojego sprzętu i podejmowanego zadania. Sprzedawcy korzystają z tych narzędzi podczas omawiania z Tobą różnych możliwości. Biorą przy tym pod uwagę kluczowe czynniki, aby określić najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb konfigurację podwozia.

KLUCZOWE CZYNNIKI WYBORU, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ:

 • UKŁAD RAMY GASIENIC: Standardowy, rozszerzony (L) (XL), ekstra szeroki (XW), mały nacisk na podłoże (LGP)
 • SZEROKOŚĆ PŁYTY GĄSIENICOWEJ: Wąska, średnia lub szeroka Trój- i czteroogniwowy układ gąsienic
 • RODZAJ PŁYTY GĄSIENICOWEJ: Ekstremalna eksploatacja (ES), umiarkowana eksploatacja (MS), samoczyszczące, z otworem na środku, do rębaka
 • RODZAJ LEMIESZA: Zmienny kąt obciążenia/przechył (VPAT), półuniwersalny (SU), kątowy, prosty
 • WYPOSAŻENIE MOCOWANE Z TYŁU: Wciągarka, zrywarka, przeciwwaga, dyszel
 • POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE: Zgarniacze, osłony okienne
 • WARUNKI PODŁOŻA: Lekko, średnio lub mocno ścierające i uszkadzające
 • TEREN: Zbocza pochyłe, obiekty naziemne i wykopy o kształcie trójkątnym
 • WARUNKI WYPEŁNIANIA: Praca na gruntach mało zwięzłych, które – gdy są mokre – zazwyczaj mogą zostać wypchnięte spomiędzy części gąsienicy, np. gleby gliniaste.
  Praca na gruntach zwięzłych, które w przypadku większości rodzajów gąsienic podwozia nie mogą zostać wypchnięte z prześwitów ogniw i otworów środkowych w stopach ogniw gąsienicy, np. gałęzie