PRZEBIEG REKRUTACJI

PRZEBIEG REKRUTACJI

ETAPY REKRUTACJI W BERGERAT MONNOYEUR

1. ETAP PIERWSZY – WYSŁANIE APLIKACJI

2. ETAP DRUGI – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

3. ETAP TRZECI – ROZMOWA Z DYREKTOREM REGIONU LUB DZIAŁU